EN15154-5 Nooddouches voor institutionele gebruikers, de overheid en industriële complexen (niet-laboratoria)

De norm EN15154-5 is o.a. bestemd voor productie- en logistieke faciliteiten. In vergelijking tot de voorgaande norm, zijn de eisen in de nieuwe norm o.a. aangescherpt op het gebied van prestaties, beschikbaarheid en het testen van de noodouches. Het nooddouche systeem moet minimaal één keer per maand getest worden. De test omvat een visuele inspectie van de drinkwater kwaliteit en het sproeipatroon en het debiet moet gemeten worden. De uitkomsten van deze testen moet gedocumenteerd worden.

Installatie nooddouches

De installatie van nooddouches dient aan een aantal richtlijnen te voldoen:

 • Binnen 10 sec. bereikbaar en binnen max. 20 m. van de gevaarlijke omgeving geïnstalleerd, zonder obstakels.
 • De douche moet duidelijk zichtbaar geïnstalleerd worden op een makkelijk te herkennen plaats.
 • De nooddouches moeten duidelijk aangegeven worden met veiligheidsborden en symbolen volgens ISO 3864.1.
 • De open ruimte onder de douchekop moet min. Ø800 mm bedragen.
 • De onderkant van de douchekop moet zich 2200 +/- 100 mm boven het niveau waarop de gebruiker staat bevinden.
 • Tussen de afsluiter en sproeier moet de douche zelflozend zijn en een debiet leveren van min. 60 l/ minuut gedurende min. 15 minuten.

Temperatuur en kwaliteit van het water

De temperatuur moet zodanig worden geregeld dat de kans op onderkoeling wordt geminimaliseerd en tegelijktijdig de groei van bacteriën zoals Legionella wordt tegen gegaan. Daarnaast moet het douchewater van drinkwaterkwaliteit zijn of gelijkwaardig en mag niet vervuild worden door stoffen die vrijkomen uit materialen waaruit de douche is samengesteld.

Overige eisen

Er is een aantal overige richtlijnen waar nooddouches aan dienen te voldoen:

 • De nooddouche moet min. 15 minuten lang een constante hoeveelheid water leveren.
 • De waterverdeling moet 700 mm onder de douchekop gemeten worden.
 • 50 +/- 10 % van het watervolume moet binnen een cirkel met een radius van 200 mm vallen.
 • 95% van het water moet binnen een radius van 400 mm vallen.
 • De afsluiter moet makkelijk te bedienen zijn en binnen 1 sec. openen.
 • De afsluiter mag na opening niet automatisch sluiten.
 • De nooddouche moet binnen 3 sec. een volledig debiet bereiken.

Download hier de folder 'EN15154-5- Nooddouches voor institutionele gebruikers, de overheid en industriële complexen (niet-laboratoria)'.

Related articles