We zetten ons in voor de bescherming van het milieu

Isiflo werkt actief aan het verminderen van eventuele negatieve milieueffecten als gevolg van onze activiteiten. Wij houden ons bezig met milieuwerk en willen op lange termijn en doelgericht werken aan het doorvoeren van maatregelen ter verbetering van het milieu. 

Dit doen we door actief te werken aan het verminderen van ons energieverbruik en onze CO2-voetafdruk. Door de hele productie- en distributieketen beoordelen we milieumaatregelen; van grondstofproductie tot verkoop. Er wordt gezocht naar lokale, regionale en mondiale milieuaspecten. Ons doel is dat onze productie, onze processen, ons product en ons afval een duurzame ontwikkeling hebben, zodat we rekening houden met toekomstige generaties.

Wij zijn gecertificeerd en werken volgens ISO 14001 & ISO 9001, voldoen daarnaast aan publieke eisen en hebben een informatieplicht over belangrijke milieuaspecten. 

 

 

Ons doel is dat onze productie, onze processen, ons product en ons afval een duurzame ontwikkeling hebben, zodat we rekening houden met toekomstige generaties. 

 

MILIEUBELEID

Onze duurzame maatregelen

We werken actief aan het vermijden van milieu-emissies en vervuiling.

We gebruiken kortlevende grondstoffen en minimaliseren de behandeling van goederen op het werk.

Wij optimaliseren het transport van goederen naar klanten.

Wij recyclen productieafval.

We hebben 100% afvalsortering in milieustations.

We volgen onze prestaties op via interne evaluaties en rapportages en delen de resultaten met onze stakeholders.

We eisen dat onze onderaannemers en partners dezelfde principes volgen. 

We hebben een aparte ontwikkelingsafdeling met focus op onderzoek en ontwikkeling van milieuvriendelijke en toekomstgerichte producten, productie en materiaalkeuze.

Wij zorgen voor de nodige informatie, instructie en training.